אנו מעצימים בני נוער ביצירת קהילות שוחרות שלום | نمكّن الشباب لبناء مجتمعات أكثر سلماً

Kids4peace

 
אנו מעצימים בני נוער ביצירת קהילות שוחרות שלום | نمكّن الشباب لبناء مجتمعات أكثر سلماً
 
In the face of rising hate and fear, Kids4Peace connects youth from different religions and backgrounds and empowers them to be agents of change. Through our award-winning dialogue, leadership and social action programs, youth gain the skills and confidence to bridge divides, promote understanding, and seek justice in their schools and communities.

חברי הצוות