רשות הרבים

רשת ירושלמית של 35 ארגוני יהדות-ישראלית, חילונים, מסורתיים ודתיים, שפועלים יחד להפיכת המרחב הציבורי הירושלמי לסובלני ופתוח לכל
פורום רשות הרבים שם לו למטרה להפוך את ירושלים לבירת ההתחדשות היהודית. אנו שואפים ושואפות להבטיח עתיד ירושלמי צומח, המקדם תרבות יהודית עשירה ומגוונת. כל זאת תוך השמעת קול יהודי רבגוני חזק וצלול הנטוע במסורת היהודית, הציונית והשיח הערכי-המוניסטי. הפורום וארגוניו תקווה שהתורה היוצאת מציון תשמש השראה לתושבי ירושלים ולגיבוש וערבות הדדית בחברה הישראלית כולה. חדשנותו של הפורום מתבטאת ביצירת מרחב פעולה משותף לארגונים ירושלמים, החולקים תפיסות עולם יהודיות פלורליסטיות. זאת על מנת להוביל את שינוי השיח הציבורי והתרבות היהודית בעיר, הן במרחב הציבורי והן במסדרונות השלטון. מעל שלושים וחמישה ארגונים המחזיקים בתפיסות עולם מגוונות שותפים בפורום. הארגונים פועלים בתחום ההתחדשות היהודית בערוצי פעולה שונים: חינוך, תרבות, סינגור ואקטיביזם, במגוון אסטרטגיות ושיטות עבודה.

פרוייקטים מרכזיים

הפעילות של 'רשות הרבים' מתרכזת בארבעה מישורים: א. חגים ושבתות במרחב הציבורי הירושלמי – אירועי שיא, פתוחים לציבור, בשבתות וחגים בהובלת ארגוני הפורום. ב. תיירות חברתית – סיורים בדגש על חיבורים ומגזרים, האתגרים וההזדמנויות שבחיים המשותפים. ג. הכשרות וחממת יוזמות בתחום ההתחדשות היהודית. ד. בית רשות הרבים – מרחב עבודה בקרית היובל.