עיר עמים

אנחנו פועלים ופועלות למען ירושלים שהיא ביתם ובירתם של שני עמים.
אנחנו מפעילות סיורים במזרח העיר וקורסים מותאמים לקהילות שונות לרבות הקהילה החרדית. ופועלים יחד עם שותפים ממזרח העיר, מול מקבלי ההחלטות ובתי המשפט כנגד פינוי והריסות הבתים, לקידום תוכניות מתאר במזרח ירושלים ולבלימת התנחלויות, להגדלת מספר כיתות הלימוד ולצמצום פערים בתשתיות ובשירותים.

פרוייקטים מרכזיים

מערך הסיורים, קורסים לאוכלוסיות מגוונות,