מקודשת היא ארגון תרבות זוכה פרסים המכוון לדמיין מחדש את ירושלים כמעבדה של חיבורים אנושיים מכל הסוגים, ולא כמרכזו של סכסוך

עונת התרבות / מקודשת

מקודשת היא ארגון תרבות זוכה פרסים המכוון לדמיין מחדש את ירושלים כמעבדה של חיבורים אנושיים מכל הסוגים, ולא כמרכזו של סכסוך
 
גולת הכותרת של העשייה שלנו היא פסטיבל אמנות תלוי-עיר שנתי, שמזמין אמנים.ות מדיסציפלינות ומרקעים שונים לצלול אל העומקים והמורכבויות של העיר וליצור מתוך המציאות הירושלמית המורכבת. הצוות האמנותי של הארגון משקף את העושר והצבעוניות של הקהילות בירושלים, ומעניק לנו חיבורים טבעיים ועמוקים אל העיר. בבסיסן, היצירות במקודשת מעודדות את המשתתפים לגלות זו את זה, להתמודד עם "הכתמים העיוורים" ולהביט אל האנושיות של האחר והשונה.
 

חברי הצוות