גשר

גשר פועלת לקידום חיים משותפים בין הקבוצות השונות בישראל, למען עתיד משותף לחברה בישראל ולעם היהודי בארץ ובתפוצות
גשר יוצרת שינוי תודעתי ורגשי תוך קידום דו-שיח והבנה. גשר מקיימת מפגשים מעצבי זהות בין חלקי העם השונים, על רקע הזהות היהודית-ישראלית ופועלת לעידוד עשייה משותפת בין מגוון קבוצות הזהות בחברה היהודית בישראל, למען מרחב ציבורי משותף לצד כבוד לשונות. גשר פועלת להשגת מטרותיה במספר ערוצים מרכזיים: סדנאות לבני נוער, לחיילים ולמפקדים בצבא ובכוחות הביטחון, למורים ולמחנכים, לאנשי תקשורת, לסטודנטים ולמבוגרים בחברה הישראלית. טיפוח מנהיגות בכירה הנכונה להפעיל השפעתה ליצירת מרקם חיים משותף בין קבוצות שונות בעם, מתוך כבוד הדדי והבנת צרכי ה”אחר”. פעילות ציבורית רחבה במטרה להשפיע על האווירה הציבורית והדימויים ההדדיים. פיתוח וטיפוח רשת עמיתים ופעילים המעוניינים להשפיע לקידום ההבנה והכבוד ההדדי בין חלקי העם. התכניות השונות בגשר פועלות להיכרות, תחושת קירבה ונכונות לפעול באופן משותף אשר מייצרות בהמשך כבוד הדדי, אחריות משותפת, מחויבות לעם ולמדינה ומעורבות חברתית הולכת וגדלה.

פרוייקטים מרכזיים

מפגשי מיעוטים, פעילויות "להיות אזרח" לכיתות י' לקבלת תעודת זהות, "שבט אחים" לסטודנטים חרדים ולא חרדים, "דיאלוג ישראלי" שיח פתוח של דובר חילוני וחרדי עם בתי ספר, סמינרי מפגש בין בתי ספר ממלכתיים וממלכתיים-דתיים, קורסי מנהיגות של מכון גשר למנהיגות, מפגשי קולנוע עם סרטי קרן גשר לקולנוע, סמינרי גוונים בחברה הישראלית ו"המחנה המשותף"- מחנה קיץ חוויתי לחילונים ודתיים.