מיזם נפשות פועל למען העלאת המודעות לתחום בריאות הנפש במרחב הציבורי באמצעות אירועי תרבות ואמנות.

מרכז רוסינג לחינוך ולדיאלוג

מרכז רוסינג לחינוך ולדיאלוג הוא ארגון בין-דתי היושב בירושלים ומקדם חברה אינקלוסיבית לכל הדתות, העדות והקבוצות הלאומיות. באמצעות חינוך, מפגש, מחקר וייעוץ, אנו מטפחים יחסים טובים יותר בין יהודים, נוצרים ומוסלמים בארץ הקודש. אנו מאמינים כי הבנה, כבוד, צדק ושוויון יאפשרו לכולנו לחיות בשלום. קידום שיח שמכבד את האחר\ המגוון והשוני, בדגש על שיח יהודי-ערבי ובין-דתי. מטרות הארגון: א. קידום השלום באמצעות תוכניות במנעד רחב המתמודדות עם בורות ודעות קדומות ומקדמות הבנה ואמפתיה בין בני כל הדתות בארץ ישראל . ב. חינוך להבנה בינדתית והכרת העדות והדתות השונות בארץ ישראל. ג . חלוקת מלגות לשם קידום המחקר הבינדתי וקידום המטרות דלעיל . ד. שיתוף פעולה עם גופים ומוסדות לקידום המטרות דלעיל.

חברי הצוות