המינהל הקהילתי ע"ש שאלתיאל הוא הארגון המוביל בתלפיות מזרח וארנונה הצעירה למתן שירותי חינוך, תרבות ופנאי לכלל התושבים בשותפות עם גורמי הממסד השכונתיים העירוניים והלאומיים

מינהל קהילתי תלפיות מזרח ופרוייקט החממה

המינהל הקהילתי ע"ש שאלתיאל הוא הארגון המוביל בתלפיות מזרח וארנונה הצעירה למתן שירותי חינוך, תרבות ופנאי לכלל התושבים בשותפות עם גורמי הממסד השכונתיים העירוניים והלאומיים
 
 
החממה ליוזמות משותפות – החממה פועלת במנהל ומיועדת לנשים מהשכונה והכפר, אשר מעוניינות להכיר אחת את השנייה ולפתח יוזמה קהילתית הרלוונטית המקדמת יחסי שכנות טובים ומכבדים.

חברי הצוות