רשת מנהלים קהילתיים מובילים, דרום מערב ירושלים

מינהל קהילתי יובלים

רשת מנהלים קהילתיים מובילים, דרום מערב ירושלים
 
נהל קהילתי "יובלים", מגיש לכם פעילות רחבה בתחומים שונים ומגוונים: חוגים, פעילויות, תרבות ואירועים, עבודה קהילתית, הנגשת השכלה, עזרה בתעסוקה, פיתוח מנהיגות קהילתית, מידע על תהליכי תכנון עתידיים באזור שלנו, פיזיים וחברתיים
 

חברי הצוות