במחשבה טובה אנו מאמינים כי האתגר הוא גם ההזדמנות: הנגשת טכנולוגיה בסביבה תומכת ומעצימה, פותחת עבור אוכלוסיות רבות עולם שלם של אפשרויות להשכלה, תעסוקה והשתלבות חברתית.

מחשבה טובה

במחשבה טובה אנו מאמינים כי האתגר הוא גם ההזדמנות: הנגשת טכנולוגיה בסביבה תומכת ומעצימה, פותחת עבור אוכלוסיות רבות עולם שלם של אפשרויות להשכלה, תעסוקה והשתלבות חברתית.
 
 
עמותת מחשבה טובה הוקמה בשנת 2003 על-ידי אנשי חינוך והייטק במטרה לצמצם את הפער החברתי בישראל על ידי חיבור לטכנולוגיה והעצמה אישית. העמותה פעולת בפריפריה החברתית והגאוגרפית של ישראל, ויוצרת מוביליות חברתית אצל אוכלוסיות מודרות בחברה: ילדים ונוער במצבי סיכון, אנשים עם מוגבלות, דורשי תעסוקה ובני הגיל השלישי, תוך התייחסות לתת-האוכלוסיות בכל אחת מהן כגון: נשים, עולים חדשים, בני מיעוטים ועוד.

חברי הצוות