ליסאן

עמותה המקדמת צדק לשוני ונגישות לשונית בירושלים ובפרט לנשים במזרח העיר
ליסאן להנגשת שתי השפות המדוברות בירושלים, עברית וערבית, לקבוצות אוכלוסיה להן צורך מוגבר בשפה. זאת תוך התאמה תרבותית, תכנית, גיאוגרפית וכלכלית. מאז שנת 2013 אנו מקיימות פרויקטים ללימוד השפה העברית לנשים ממזרח ירושלים ולימוד השפה הערבית לצוותי רפואה ממערב העיר. כמו כן, אנחנו מפעילות פרויקט למיצוי זכויות בעברית ומעבירות הכשרות והשתלמויות מורים.

פרוייקטים מרכזיים

"מדברות עברית"