עמותת לדעת – לבחור נכון מאמינה כי קידום בריאות מינית נוגע נגיעה ישירה בקידום זכויות האדם בכלל ובזכות לבריאות בפרט.

לדעת לבחור נכון

עמותת לדעת – לבחור נכון מאמינה כי קידום בריאות מינית נוגעת נגיעה ישירה בקידום זכויות האדם בכלל ובזכות לבריאות בפרט.
 
עמותת "לדעת לבחור נכון" נוסדה בשנת 1976 תחת השם ש.י.ל.ה. לדעת הינה העמותה המובילה לקידום מיניות בריאה בירושלים.
העמותה מפעילה מרכז ייעוץ חינם ודיסקרטי בעברית וערבית, מפעילה סדנאות לחינוך למיניות בריאה בבתי ספר ומקדמת שיח על מיניות בריאה בקהילה וברשת.
 

חברי הצוות