עמותת יד ביד מקדמת חברה אזרחית משותפת לערבים ויהודים בישראל, באמצעות חינוך וקהילות. העמותה מקימה ומפעילה מסגרות חינוך במודל של חינוך דו-לשוני. בתי הספר של יד ביד הם ציבוריים, רשמיים ומוכרים ע”י משרד החינוך.

יד ביד

 
עמותת יד ביד מקדמת חברה אזרחית משותפת לערבים ויהודים בישראל, באמצעות חינוך וקהילות. העמותה מקימה ומפעילה מסגרות חינוך במודל של חינוך דו-לשוני. בתי הספר של יד ביד הם ציבוריים, רשמיים ומוכרים ע”י משרד החינוך.
 
סביב כל מסגרת חינוכית אני מקימים מסגרות קהילתיות להורים, צוותי הוראה, אזרחים ופעילים המעוניינים לקיים מרחב משותף ליהודים וערבים. דרך שיתוף פעולה בין בתי ספר, קהילות וגורמי ממשל, אנחנו מוכיחים בכל בוקר מחדש, שיש חלופה אפשרית ובת קיימא להפרדה ופילוג בחברה בישראל. ביחד אנחנו בונים תשתית לחברה אזרחית משותפת.

חברי הצוות