חדר מורים לזכר שירה בנקי

'חדר מורים לזכר שירה בנקי' הינה תכנית השתלמות שנתית מוכרת ע"י משרד החינוך ומיועדת למורות ומורים, אנשי ונשות חינוך בירושלים. החזון העומד בבסיסה של התוכנית הינו קידום תהליכים של היכרות עם ה"אחר" כתשתית לחברה המעניקה מרחב לקיום רב-תרבותי ולחיים משותפים בירושלים ובישראל.
תכנית 'חדר מורים' לזכר שירה בנקי פועלת בירושלים משנת 2015. התוכנית הינה השתלמות מורים מוכרת ע"י משרד החינוך ומנח"י ומשתתפים בה מידי שנה כ 60 מורות ומורים. תכנית 'חדר מורים' הוקמה על מנת לאפשר היכרות ודיאלוג בין הקהילות השונות של תושבי ירושלים תוך הנכחת הרב-תרבותיות והכרתה ככוח חיותה ומקור העוצמה של העיר. במרכזה של התוכנית נמצאים המורים, המחנכים של דור העתיד בירושלים. אנו רואים במורים דמויות מפתח המהוות עבור התלמידים בכל מגזר וקהילה מודל ערכי ומקור ידע. ביכולתם של המורים לחולל שינוי משמעותי תוך דגש על התמודדות עם גזענות ודעות קדומות כדי להגביר את הסובלנות ולשנות את האקלים של החיים המשותפים בעיר. עד כה סיימו את התוכנית מעל 230 מורות ומורים ירושלמים המהווים בסיס לקהילת הבוגרים של 'חדר מורים'.

פרוייקטים מרכזיים

תכנית שנה א' – 10 מפגשים (30 ש"ש) לאורך השנה ומיועדת למורות ומורים מירושלים וסביבתה תכנית שנה ב' – 10 מפגשים (30 ש"ש) לאורך השנה ומיועדת לבוגרי ובוגרות התוכנית תערוכת צילומים שנתית המלווה בתיעוד את התוכנית סדנת כתיבה –"סיפורים מחדר מורים" הינה סדנה כתיבה ייחודית ב-3 מפגשים המיועדת עבור בוגרי ובוגרות התוכנית ומועברת בהנחיית סופרים יהודי וערבי