המרכז לקהילה האפריקאית בירושלים (JACC) הוקם ביולי 2014 על ידי קבוצה של ישראלים ומבקשי מקלט אפריקאים, והוא הארגון הלא ממשלתי היחיד שעובד עם אוכלוסייה זו.

המרכז לקהילה האפריקאית בירושלים (JACC)

המרכז לקהילה האפריקאית בירושלים (JACC) הוקם ביולי 2014 על ידי קבוצה של ישראלים ומבקשי מקלט אפריקאים, והוא הארגון הלא ממשלתי היחיד שעובד עם אוכלוסייה זו.
 
 
כיום בירושלים חיים מעל 3,000 מבקשי מקלט מאריתריאה, סודן ואתיופיה, כולל משפחות רבות עם ילדים. קהילת מבקשי המקלט חיים בישראל ללא מעמד ותחת לאיום מתמיד של גירוש. המרכז לקהילה האפריקאית בירושלים (JACC) הוקם ביולי 2014 על ידי קבוצה של ישראלים ומבקשי מקלט אפריקאים, והוא הארגון הלא ממשלתי היחיד שעובד עם אוכלוסייה זו. הצוות הקטן שלנו, יחד עם כמאה מתנדבים, מפעילים תכניות קבועות רבות המתמקדות בשיפור איכות החיים של חברי הקהילה שלנו.

חברי הצוות