שוומרים מרחק ? מגפת הקורונה והיחסים בין הקבוצות בירושלים

מחברים: ד"ר מריק שטרן, חני וייזר

מגפת הקורונה הכתה בירושלים בצורה חמורה ופגעה במיוחד במגזרים החרדי והפלסטיני בעיר, העצימה והחלישה סטראוטיפים קבוצתיים והביאה לשינוי זמני בדפוס היחסים בין המגזרים לבין מוסדות השלטון הישראלי.

מסמך זה בוחן את השפעת המגפה על מרקם היחסים הבין־קבוצתיים בירושלים, בדגש על סיפורן של שתי קהילות ה״מיעוט״ הירושלמיות (אשר יחד מהוות רוב זה מכבר) — הקהילה הפלסטינית במזרח ירושלים והקהילה היהודית החרדית, בדגש על תקופת הגל הראשון, מרץ-מאי 2020.

מאמרים
נוספים