המגזר השלישי בירושלים בצל משבר הקורונה – נייר מדיניות

ד"ר שרית בן שמחון-פלג ונטע פורזיקי, מכון ירושלים למחקרי מדיניות

ארגוני המגזר השלישי הם נכס ומשאב שלא יסולא בפז לכל עיר. בשל אופייה המיוחד של ירושלים, ובשל גודלו הייחודי של המגזר השלישי בעיר, ירושלים היא ללא ספק בירתו של המגזר השלישי בישראל.

משבר הקורונה גרם לפגיעה כבדה בארגוני המגזר השלישי, בדומה למגזרים אחרים בישראל. פגיעה זו התרחשה במגזר השלישי בישראל בכלל ובירושלים בפרט, אבל ניתן לנצל את המשבר הזה כהזדמנות לאמץ את תפקידו המשמעותי של המגזר השלישי בעיר. חשיבה על חיזוקם של הארגונים, חיזוק הקשרים ושיתופי הפעולה בין הארגונים בעיר ושיתופי הפעולה שבין העירייה לארגונים עשויה להפוך את התשתית החברתית שכבר קיימת בירושלים לסיפור הצלחה כלכלי וחברתי בעל עוצמה ארצית.

מאמרים
נוספים