» אודות

אודות

0

ארגונים חברים

0

חברי קבוצה פעילים

0

אנשים שהשתתפו באירועי סובלנות

0

משתתפים בכנסים ופעילויות

קואליציית הסובלנות בירושלים 

קואליציית הסובלנות הירושלמית הוקמה בשנת 2016, בעקבות רצח שירה בנקי ז"ל, בעת מצעד הגאווה. הקואליציה, הפועלת בהוהלת הקרן לירושלים, היא התאגדות של כ-70 ארגונים ומוסדות הפועלים מתוך רצן לייצר מרחב סובלני ומקבל בעיר למען קידום החיים המשותפים בירושלים.

מטרות הקואליציה

  • לקדם ערכים של סובלנות וקבלת האחר בעיר, תוך התייחסות למגוון האוכלוסיות החיות בה ועל  בסיס  מתן כבוד וקבלה של אורחות חייהם השונים.
  • לחזק את הארגונים החברים בה ולהעצים את פעילותם ואת השפעתם בעיר לשם קיומו של מרקם עירוני בריא ולתפקודה התקין של העיר עבור כלל תושביה.
  • להרחיב את מעגלי ההשפעה הסובלניים בעיר בתחומי חינוך, חברה ופנאי.
  • לעודד קיומם של חיים משותפים בקרב הציבור הירושלמי ככלל ואצל מקבלי ההחלטות בעיר, בפרט.
  • חלק מפעילויות הקואליציה מעמיקות, ארוכות-טווח ומיועדות לקהלים ממוקדים וחלקן פעילויות ואירועים שאליהם נחשפים עשרות אלפי ירושלמים וגם הבאים מחוץ לעיר.

הארגונים החברים בקואליציה פועלים במגוון רחב של זירות, תוך התייחסות למגוון השסעים והמתחים הקיימים בירושלים: השסע החרדי-חילוני, היהודי-ערבי, היחס לקהילת הלהט"ב, ועוד.

לארגונים ולמוסדות החברים בקואליציה תחומי עיסוק מגוונים, הכוללים: חינוך פורמלי ובלתי פורמלי; חיים במרחב הקהילתי בעיר; תחומי ספורט ותרבות; קידום לימודי שפה (עברית וערבית); סיוע לקבוצות מוחלשות וקידום סדר יום בתחומים ייחודיים.

העיסוק המגוון של ארגוני הקואליציה מאפשר להם לגעת בקהל נרחב ולהיות גורם רלוונטי ומשפיע בעיר.

דרכי הפעולה של הקואליציה

  • חיזוק העבודה עם עיריית ירושלים וגורמי ממסד.
  • מפגשי למידה ושיח במגוון תחומים, כמו קבלת האחר, ניהול נכון, השגת משאבים והיכרות עם מזרח העיר.
  • פורומים מקצועיים: במסגרת הקואליציה הוקמו פורומים מקצועיים המשותפים לארגונים, כמו פורום העוסק בקשר עם החברה החרדית, פורום העוסק בלימודי שפות (עברית וערבית), ועוד.
  • הרחבה והעצמה של הפעילויות בקרב הציבור הירושלמי: עידוד הארגונים לקיים פעילויות שונות בשטח כדי להפיץ בציבור את רעיונות הקואליציה. למשל: פעילויות של "פרלמנט נוער", שעסקו בסובלנות ובהיכרות עם האחר, עם נוער מאזור הבקעה, או פעילות "הריקשה של כולנא", שיועדה לאירועי תרבות ליהודים ולערבים והפכה בזמן הקורונה לרכב שהוביל מצרכי מזון ואמצעי היגיינה לנזקקים במזרח ירושלים.
  • חיזוק התשתיות של הארגונים החברים בקואליציה והרחבת השפעתם באמצעות הפצת מסרים והודעות.

לקואליצייה ועדת היגוי המורכב מנציגי ארגונים:

ענבר בלוזר- רשות הרבים, תמר רכניץ- פורום תג מאיר, תמר גריידינר- מדרשת אדם, נועה חשדי – המרכז לצעירים- עיריית ירושלים, שמואל דרילמן – קו 400/חרדים לשלום, הגר זאנו- המרכז הבינתרבותי לירושלים, אדי שפיגל הקרן לירושלים, אורנה ניר– רכזת הקואליצייה .